Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser er gjeldende for alle bestillinger gjort på, eller etter 30. november, 2023

Ved å fullføre en bestilling av Henningsen Transport & Guiding (HTG) ‘s Fjordcruise produkter, aksepterer kunden betingelsene og vilkårene under, og de generelle vilkår for aktiviteter på Svalbard.

Bestilling:
Når en bestilling er fullført av kunden, via det nettbaserte bestillings systemet, direkte på HTGs kontor i Longyearbyen, eller via telefon/e-post, regnes bestillingen som bekreftet dersom ikke kunden, innen 4 timer fra bestillingstidspunktet, kontakter HTG skriftlig om eventuelle avvik eller feil i bestillingen.

Betaling:
Alle bestillinger må betales på bestillingstidspunktet.
Foretrukket betalingsmåte: de fleste type kreditt kort.
Alternative betalingsmåter, etter nærmere avtale: kontant, VIPPS, eller i noen individuelle tilfeller - bank overføring.

Avbestilling, endring og refusjon:
Alle Avbestilling har et minimums gebyr på 5% 
  • Avbestiling opp til 22 dager før oppsatt avgang: 5% gebyr.
  • Avbestilling mellom 21 og 8 dager før oppsatt avgang: 50% gebyr.
  • Avbestilling mellom 7 og 0 dager før oppsatt avgang: Ingen refusjon.
Opprinnelig avbestillings kvalifikasjon gjelder for bestillinger som flyttes til en senere dato.
(F.eks., en bestilling som flyttes på et tidspunkt den kvalifiserer for 50% refusjon, vil kun kvalifisere for maksimum refusjon på 50%, selv om den kanselleres mer enn 22 dager før ny reise dato.)

Bestillinger som endres mindre enn 4 timer før oppsatt avgang betraktes som «no show» og kvalifiserer ikke for refusjon.

Det gis ikke refusjon ved 
  • sykdom uten at frivillig avbestillingsbeskyttelse er kjøpt (se nedenfor).
  • forsinket eller kansellert fly/båt, uansett årsak.
  • tilfeller der manglende/ufullstendig dokumentasjon hindrer reise til Svalbard (visum, pass etc.)
Et minimum på 8 passasjerer er nødvendig for at turen skal gjennomføres. Om dette antallet ikke er møtt på avgangstidspunktet, kan HTG kansellere avgangen og tilby en ny, alternativ avgang.
Full refusjon gis i tilfeller der en oppsatt avgang blir kansellert av HTG. 
HTG er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader eller kostnader fra 3. part som kan tilkomme på grunn av slik kansellering eller endring

Valuta og valutakurser:
HTG opererer i Norsk valuta og alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK).
Alle betalinger gjøres i Norske kroner. Refusjon utbetales i Norske kroner tilsvarende det beløpet som ble betalt i Norske kroner. HTG er ikke ansvarlig for endring i valutakurser og ingen justering i forhold til slike eventuelle endringer vil bli foretatt ved refusjon.

Vær og force majeure forbehold:
Tidlig i sesongen kan isforholdene i Isfjorden og Billefjorden føre til at vi kun kan observere Barentsburg og Pyramiden fra båten. I slike tilfeller vil Fjordcruiset følge iskanten, med unike sjanser til å oppleve både Arktisk dyreliv og natur.
Reduserte timer med dagslys tidlig om våren og på høsten kan føre til nedsatt synlighet og det er ingen garanti for at nordlys vil være synlig på et Nordlyscruise.

Dette, og de følgende forhold, vil ikke få innvirkning på prisen. De gir heller ikke grunn til refusjon av noe slag, helt eller delvis:

Vær og/eller isforhold, tekniske problemer, eller forhold utenfor HTGs kontroll, som fører til at
  • vi må endre oppsatt rute og/eller cruise lengde.
  • det ikke er mulig å komme nært isbreene.
  • det ikke er mulig å legge til kai i Barentsburg eller Pyramiden.
  • det ikke er mulig å hente eller sette ut passasjerer og/eller utstyr på sjøisen
Reise forsikring:
Vi anbefaler alle våre gjester å tegne egen reise forsikring.

Avbestillingsbeskyttelse:
Frivillig avbestillingsbeskyttelse er tilgjengelig for kjøp på bestillingstidspunktet. 
Avbestillingsbeskyttelsen er ikke refunderbar og gir rett til avbestilling dersom det mindre enn 22 dager før avreise inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskader eller død hos den reisende selv, i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Den reisende må varsle arrangøren eller dennes representant om avbestillingen snarest etter at det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest, sendt oss senest en uke etter avbestilling, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Lægeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Den reisende har krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av eventuelle gebyrer og prisen for avbestillingsbeskyttelsen.

Oppsatt fartøy:
HTG kan, uten forvarsel, endre hvilket fartøy som benyttes for en spesiell avgang. Slik endring vil ikke ha innvirkning på opplyst eller betalt beløp for den aktuelle avgangen. 

Enveis billetter:
HTG selger kun heldags rundtur billetter på våre fjordcruise. Det er mulig å gå av, eller på båten på "halvveien", i Pyramiden eller Barentsburg. Dette får ingen invirkning på billettprisen.

Skade ansvarsfraskrivelse:
HTG er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå som resultat av værforhold eller i tilfeller der oppsatt skilting eller instruksjon fra mannskapet ikke er fulgt.

P&I og SaR forsikring:
Alle gjester er dekket av HTGs forsikringer så lenge de deltar i aktiviteter arrangert av HTG. Dekningen opphører på det tidspunktet gjesten forlater skipet og/eller kjøretøyet i Barentsburg eller Pyramiden for å delta i en aktivitet arrangert av «Arctic Travel Company Grument» (inkludert, men ikke begrenset til, guidet omvisning av Barentsburg eller Pyramiden), eller i tilfeller der gjesten har kjøpt enveis billett med HTG til Barentsbugr eller Pyramiden og forlater fartøyet/kjøretøyet av denne årsak. Ved ombordstigning på fartøyet og/eller kjøretøyet, vil gjesten igjen være dekket av HTGs forsikringer.

Transport av gods:
Gods som transporteres ombord HTGs fartøyer eller kjøretøy, er ikke dekket av HTGs forsikringer. Det er avsenders eget ansvar å sørge for nødvendig forsikring for godset som sendes. 

Om følgende prosedyrer ikke følges, kan dette føre til økonomiske eller rettslige konsekvenser for den/de involverte gjesten/e:

Narkotiske stoffer og alkohol:
Det er ikke tillatt å konsumere medbrakt alkohol ombord. Medbrakt alkohol kan konfiskeres. Gjester som opptrer på en ufin eller truende måte, eller er påvirket av narkotiske stoffer og/eller alkohol, kan nektes adgang til, eller bli fjernet fra fartøyet/kjøretøyet, og kan bli nødt til å kjøpe ny billett fra Barentsburg eller Pyramiden på en senere avgang. Det gis ikke refusjon av kostnader forbundet med slik oppførsel eller påvirkning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opprinnelig billett, overnatting i Barentsburg eller i Pyramiden, samt kostnaden for en ny returbillett til Longyearbyen.

Våpen:
Alle våpen skal leveres til fartøyets mannskap. Ammunisjon og sluttstykke beholdes av våpenets eier.
Brannfarlige og antennbare væsker, samt eksplosiver, kan ikke bringes ombord uten tillatelse fra fartøyets kaptein.

Droner:
Bruk av droner er ikke tillatt i Longyearbyen. Bruk av droner nærmere enn 5 kilometer fra flyplassen er ikke tillatt.
Bruk at droner fra HTGs fartøyer er ikke tillatt uten at særskilt forhåndsavtale er inngått med selskapet.
Henningsen Transport & Guiding AS
Org nr. NO 984 211 333
Postboks 353
9171 Longyearbyen, Svalbard
Telefon: 4004 9171 

Kontortid (for epost og telefon):
man-fre, 14:00-21:00

Redusert besøkstid i båtsesongen
Image
Image
SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE

6.91SP_WEATHER_C

Longyearbyen

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE
SP_WEATHER_WIND: WSWSP_WEATHER_ATSP_9.SP_7SP_7 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
Søndag SP_4.SP_9SP_8SP_WEATHER_C / SP_6.SP_0SP_9SP_WEATHER_C SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
Mandag SP_5.SP_6SP_7SP_WEATHER_C / SP_6.SP_6SP_6SP_WEATHER_C SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
Tirsdag SP_5.SP_7SP_6SP_WEATHER_C / SP_7.SP_9SP_2SP_WEATHER_C SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
Onsdag SP_6.SP_4SP_7SP_WEATHER_C / SP_9.SP_3SP_7SP_WEATHER_C SP_WEATHER_CLEAR_SKY
Torsdag SP_8SP_WEATHER_C / SP_1SP_0.SP_3SP_5SP_WEATHER_C SP_WEATHER_CLEAR_SKY
Fredag SP_6.SP_1SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_5SP_WEATHER_C SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
Lørdag SP_6.SP_8SP_8SP_WEATHER_C / SP_9.SP_6SP_1SP_WEATHER_C SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
Book Now Book Now