Personvernerklæring

1: INTRODUKSJON
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Henningsen Transport & Guiding AS (HTG) når du reiser med oss, bruker våre tjenester, besøker vårt nettsted eller på annen måte samhandler med oss.
Det er viktig for oss å kun bruke opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine, og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.
Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

2: HVILKE OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE
I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:

 1. Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 2. Identitetsinformasjon, inkludert kjønn, fødselsdato og nasjonalitet.
 3. Informasjon om pårørende.
 4. Transaksjonsinformasjon, inkludert kreditt-/debetkortnummer, betalingsmåte og kjøpshistorikk.
 5. Bestillingsinformasjon og aktivitetsinformasjon, inkludert informasjon knyttet til bestilte reiser og utflukter, hotellbestillinger, reiserute, reiseselskaper, kostpreferanse osv.
 6. Informasjon om kommunikasjon mellom deg og oss, inkludert opptak av samtaler, e-postkommunikasjon, chat, kommentarer og vurderinger som er innhentet gjennom undersøkelser eller som du har lagt ut på våre kanaler eller på sosiale medier.
 7. Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedet vårt, eller andre digitale plattformer – inkludert IP-adresse, nettleserdata, trafikkdata, bestillingshistorikk, atferd på sosiale medier og brukermønster. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevene våre, kan vi innhente opplysninger om hvilke nyhetsbrev du åpner, plasseringen din når du åpner dem og om du benytter eventuelle nettkoblinger i nyhetsbrevene. Les mer om hvorfor og hvordan vi samler G-data - og hvordan man deaktiverer denne funksjonen - på vår side om cookies/informasjonskapsler.
 8. Informasjon som gjelder nedsatt funksjonsevne.

3: HVOR HENTER VI DATAENE DINE FRA
Det aller meste av informasjonen vi har om deg, har du selv oppgitt. Vi kan også få informasjon fra A, B, E, F og G fra våre samarbeidspartnere, f.eks. reisearrangører, hoteller, aktivitetsleverandører, transportleverandører, partnerselskaper, og agenter hvis disse har relevant informasjon fra deg. G-informasjon innhentes fra vårt nettsted og eventuelle andre digitale plattformer.

4: HVORFOR VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE
Vi behandler personopplysninger til følgende formål:

  • Bestilling
   Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra A, B, C, D, E, F og H for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger. I tillegg trenger vi H-informasjon for å påse at vi kan tilrettelegge forholdene for deg med tanke på nedsatt funksjonsevne.
   Juridisk grunnlag: Informasjon behandles for å oppfylle avtalen (aktivitet solgt av HTG). Vi vil bare innhente H-informasjon etter samtykke fra deg. Vær oppmerksom på at av sikkerhetshensyn er det ikke sikkert at du kan bestille den ønskede reisen hvis du ikke oppgir H-informasjonen.
   Videreformidling: For å kunne tilrettelegge reisen din på best mulige måte, kan HTG videreformidle informasjonen til samarbeidspartnere.

  • Tilrettelegging av aktivitet
   Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra A, B, C, D, E, F og H for å tilrettelegge reisen din. Dette omfatter å tilby deg de tjenestene og produktene du trenger eller ønsker, samt å sikre at du får tillatelse til å gå i land i havnene. Vi kan behandle informasjon fra H for å påse at det blir tatt hensyn til eventuell funksjonsnedsettelse på reisen og sikre at du får nødvendig assistanse om bord.
   Juridisk grunnlag: Informasjonen blir brukt for å oppfylle avtalen (aktivitet solgt av HTG). Vi vil bare behandle H-informasjon hvis du har gitt oss samtykke.
   Videreformidling: For å oppfylle avtalen med deg kan HTG videreformidle informasjonen til samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig.

  • Kommunikasjon
   Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra A og F for å kunne tilby deg relevant informasjon om aktiviteter solgt av HTG. Dette omfatter informasjon som gjelder avgangstider, kanselleringer, endringer, osv. Vi kan sende deg denne informasjonen elektronisk eller på andre måter.
   Juridisk grunnlag: Informasjon blir brukt for å tilby viktig informasjon om reisen din som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg (gjennomføre aktiviteten din). Vi bruker også slik informasjon for å gi deg annen informasjon som er nødvendig for å ivareta våre interesser, samt for å sikre at aktivitetene dine foregår så komfortabelt og problemfritt som mulig. Vi vil bare ta opp telefonsamtaler med deg hvis du har gitt samtykke til slike opptak.
   Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon fra A og F til våre samarbeidspartnere, siden de kan komme til å trenge denne informasjonen for å kommunisere med deg, samt for å tilby deg støtte og assistanse.

  • Direkte markedsføring
   Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra A, B, F og G for å tilby deg nyhetsbrev og tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere.
   Juridisk grunnlag: Så lenge du har et eksisterende kundeforhold med oss, er all bruk av slike opplysninger for å reklamere for tjenestene våre basert på at vi har en legitim interesse av å tilby deg relevant informasjon og relevante tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og slike tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi bare bruke opplysningene om deg for å sende deg markedsføring hvis du har gitt samtykke. Vi vil bare videreformidle opplysningene til våre samarbeidspartnere for markedsføringsformål dersom du har gitt samtykke.
   Videreformidling: Vi kan videreformidle opplysningene dine til våre samarbeidspartnere for at disse kan sende deg informasjon og tilbud hvis du har gitt samtykke til dette.

  • Profilering
   Beskrivelse: Vi kan bruke og sammenstille informasjon fra A, B, E og G for å utføre profilering. Profilering er automatisk behandling av personopplysninger, der personopplysningene brukes til å evaluere, analysere og forutsi preferanser, interesser og atferd (profilering). Vi bruker disse opplysningene for å gi deg tilpasset informasjon om aktiviteter og tilbud som kan være interessante for deg.
   Juridisk grunnlag: Vi utfører profilering for å oppfylle en legitim interesse, nærmere bestemt å tilpasse tjenestene til glede og nytte for deg. Du kan når som helst motsette deg at vi bruker personopplysningene dine til profileringsformål.
   Videreformidling: Vi vil ikke videreformidle din profil til eksterne parter.

  • Statistikk og analyse
   Vi bruker anonymisert informasjon for å kunne generere statistikk og analyser.

5: HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?
Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.
Vi vil lagre informasjon fra A, B, C, E, F, og H fra og med bestillingstidspunktet og fram til reisen din er ferdig. Vi kan lagre personopplysningene dine lenger hvis du ønsker at vi skal oppbevare dem til din neste reise og du har gitt samtykke til dette.
Hvis du har logget deg inn på HTGs nettsted, vil vi lagre informasjon fra A, B, D, E, F og G som du har oppgitt på nettstedet så lenge du er registrert som bruker.
Vi vil lagre D-informasjon når det kreves av gjeldende lov, f.eks. regnskapsloven.
Hvis du har gitt samtykke til å motta informasjon og markedsføringsmateriell, vil vi lagre informasjon fra A, B, E, F og G så lenge du ønsker å motta dette.
Vi kan også lagre informasjon fra A, B, D, F, G og H i inntil tre år etter at reisen din er avsluttet hvis vi mener at dette er nødvendig for å behandle potensielle klager eller krav.

6: INTERNASJONAL OVERFØRING AV INFORMASJON
HTG har en avdeling som befinner seg utenfor EØS-området og kan overføre informasjon til denne, som beskrevet i punkt 4 ovenfor. HTG har avdeling i Nord-Amerika.

7: HVORDAN KAN MAN FÅ TILGANG TIL, KORRIGERE ELLER SLETTE PERSONOPPLYSNINGER ELLER SENDE KLAGER?
Du kontakte oss for å få tilgang til opplysningene vi har lagret om deg og du kan også be oss om å slette informasjonen. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler eller krav fra myndighetene.

Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på riktig måte, kan du klage til Datatilsynet. Før du sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, siden det kan være at vi kan gi deg de svarene du trenger og få rettet opp potensielle misforståelser.

8: INFORMASJONSKAPSLER
Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted for å sikre at det fungerer etter hensikten, for å kunne analysere trafikken på nettstedene og for å se hvilke områder av nettstedene du har vært inne på. Les retningslinjene våre om informasjonskapsler for mer informasjon.

9: ENDRINGER I DENNE PERSONVERNINFORMASJONEN
Fra tid til annen vil vi kunne oppdatere denne personverninformasjonen. Du vil få varsel om disse endringene når og hvor dette er hensiktsmessig; de kan eventuelt publiseres på startsiden vår. Alle endringer vil først tre i kraft etter at de har blitt kommunisert/publisert.

10: KONTAKTINFORMASJON
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på info@svalbardcruise.com eller sende en henvendelse til Henningsen Transport & Guiding AS, P.O.Box 353, N-9171 Longyearbyen.

Merk: Om du har spørsmål ang. din bestilling, ber vi deg kontakte info@svalbardcruise.com.

Henningsen Transport & Guiding AS
Org nr. NO 984 211 333
Postboks 353
9171 Longyearbyen, Svalbard
Telefon: 4004 9171 

Kontortid (for epost og telefon):
man-fre, 14:00-21:00

Redusert besøkstid i båtsesongen
Image
Image
SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE

6.91SP_WEATHER_C

Longyearbyen

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE
SP_WEATHER_WIND: WSWSP_WEATHER_ATSP_9.SP_7SP_7 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
Søndag SP_4.SP_9SP_8SP_WEATHER_C / SP_6.SP_0SP_9SP_WEATHER_C SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
Mandag SP_5.SP_6SP_7SP_WEATHER_C / SP_6.SP_6SP_6SP_WEATHER_C SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
Tirsdag SP_5.SP_7SP_6SP_WEATHER_C / SP_7.SP_9SP_2SP_WEATHER_C SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
Onsdag SP_6.SP_4SP_7SP_WEATHER_C / SP_9.SP_3SP_7SP_WEATHER_C SP_WEATHER_CLEAR_SKY
Torsdag SP_8SP_WEATHER_C / SP_1SP_0.SP_3SP_5SP_WEATHER_C SP_WEATHER_CLEAR_SKY
Fredag SP_6.SP_1SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_5SP_WEATHER_C SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
Lørdag SP_6.SP_8SP_8SP_WEATHER_C / SP_9.SP_6SP_1SP_WEATHER_C SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
Book Now Book Now